Legend Hill Golf Resort The Natural Choice

ĐẶT CHƠI TRỰC TUYẾN

Nếu Quý vị muốn đặt chơi trực tuyến, xin vui lòng gửi email tới booking@kingsislandgolf.vn hoặc điền đầy đủ thông tin vào form dưới đây:
Chú ý: Đây chỉ là phần yêu cầu đặt chơi, không phải là xác nhận đã được đặt chơi.
Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý vị để xác nhận lại hoặc để biết thêm thông tin trong vòng 24 giờ.
Mountainview
Lakeside
Kings Course
Thay hình khác
Tìm kiếm:
Kings Island Golf Resort
Địa chỉ: Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam.
Tel:(+84 24) 3368 6555   Fax:(+84 24) 3368 6606   Email: booking@kingsislandgolf.vn   Website: kingsislandgolf.vn
Kings Island Golf Resort © 2012-2024 All rights reserved