Legend Hill Golf Resort The Natural Choice

SÂN GOLF

MOUNTAINVIEW

14/10/2016 | 08:40

Ý kiến của bạn

Ý kiến độc giả (1)

Một hố thẳng với tiêu chuẩn 4 gậy, có bẫy cát nằm bên trái fairway để đón bóng nếu cú phát từ tee đủ xa. Cách green 40 yards về phía bên phải là một hồ nước, bóng sẽ rơi vào đây trong trường hợp đánh hỏng.

Trang: 1/1 
Tìm kiếm:
Kings Island Golf Resort
Địa chỉ: Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam.
Tel:(+84 24) 3368 6555   Fax:(+84 24) 3368 6606   Email: booking@kingsislandgolf.vn   Website: kingsislandgolf.vn
Kings Island Golf Resort © 2012-2024 All rights reserved